Wiske en Willeke

Wiske en Willeke
  • Naam: Wiske en Willeke
  • Geslacht:  Kattin en kattin
  • Geboortedatum: 01/09/2020
  • Mag buiten kunnen? ja
  • Kan omgaan met kinderen: ja
  • Kan omgaan met katten:  ja
  • Kan omgaan met honden: ?
  • Contact opvanggezin: mariepaule.vanlangenhoven@gmail.com of op nummer 0485 540 690.
Wiske en Willeke zijn 2 onafscheidelijke zusjes die samen spelen en samen slapen. Zij kwamen in opvang samen met hun broer Wimpie die ook ter adoptie is. Net als hun broer moeten ze buiten kunnen en dus is een tuin aangewezen. Met zijn drieën maken ze er s’ avonds een gezellige boel van en samen kunnen geadopteerd worden zou ideaal zijn. Maar we zijn ook tevreden als we de beide zusjes samen kunnen plaatsen. Ze zijn zeer lief van karakter maar moeten nog wat meer aarden om geaaid te kunnen worden. Dit zit er na een aantal weken zeker in. Hebt u interesse mail dan naar mariepaule.vanlangenhoven@gmail.com of neem contact op nummer 0485 540 690. Ze verblijven thans te Linter.