Felix
  • Naam: Felix
  • Geslacht: Kater
  • Geboortedatum: 2016
  • Mag buiten kunnen? nee
  • Kan omgaan met kinderen: ja
  • Kan omgaan met katten:  ?
  • Kan omgaan met honden: ?
  • Contact opvanggezin: 0494 11 88 07

Felix is een aidspositieve kater van ongeveer 5 jaar oud. Verder is hij gezond, in orde met alles en is hij zeer tam. Felix verblijft te Kumtich. De eigenaar kan gecontacteerd worden op het nummer 0494 11 88 07.