Becka
  • Naam: Becka
  • Geslacht: Kattin
  • Geboortedatum: 25/09/2023
  • Mag buiten kunnen? moet niet
  • Kan omgaan met kinderen: oudere kinderen
  • Kan omgaan met katten: ja
  • Kan omgaan met honden: ?
  • Contact opvanggezin: anne.feys@hotmail.com of 0495 86 68 73
  • Locatie: Bekkevoort
Becka is in het begin een beetje schuchter eens ze op haar gemak is komt ze op de schoot zitten en begint ze te spinnen. Ze heeft alleen wat tijd nodig om je te leren kennen. Het liefst een thuis waar het rustig is waar ze kan open bloeien.