Privacy De Snorhaar vzw

Adoptie kat

De Snorhaar vzw bewaart enkel de gegevens die ze van u ontvangt bij het afsluiten van een adoptiecontract met De Snorhaar vzw (naam en adres, contactgegevens, rijksregisternummer). Deze gegevens worden opgeslagen in Google Drive en op papier bij het bestuur van De Snorhaar vzw. Op basis van deze gegevens is het voor ons mogelijk om contact te houden betreffende het welzijn van de kat, om indien nodig de chip te laten aanpassen met uw gegevens, om u te contacteren bij het vinden van uw kat wanneer ze verloren liep en om u op de hoogte te brengen van evenementen van De Snorhaar vzw. Deze gegevens worden tot maximum 15 jaar na het adopteren van de kat bewaard. De Snorhaar vzw geeft geen gegevens door aan externen. Als u uw gegevens wilt inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan info@desnorhaar.be.

De Snorhaar vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Opvanggezinnen

De Snorhaar vzw bewaart enkel de gegevens die ze van u ontvangt bij het afsluiten van uw contract als opvanggezin (naam en adres, contactgegevens, rijksregisternummer) en het afsluiten van een eventuele extra verzekering. Deze gegevens worden opgeslagen in Google Drive en op papier bij het bestuur van De Snorhaar vzw. Op basis van deze gegevens op Google Drive kunnen alle werkende leden de gegevens opvragen om onze werking te organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, een eventuele extra afgesloten verzekering. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het ontvangen van uw ontslag als opvanggezin bewaard. De Snorhaar vzw geeft geen gegevens door aan externen. Als u uw gegevens wilt inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan info@desnorhaar.be.

De Snorhaar vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Kandidaat opvanggezinnen

De Snorhaar vzw bewaart de gegevens die ze van u ontvangt, via het invullen van het online aanmeldingsformulier, in Google Drive. Deze gegevens zullen gebruikt worden om u telefonisch en/of via mail te contacteren om u meer informatie te geven over onze werking.

Beslist u om toch geen opvanggezin te worden, verwijderen we deze gegevens binnen de maand nadat wij ervan op de hoogte gebracht werden dat u niet doorgaat met de procedure om opvanggezin te worden.

Beslist u om wel door te gaan met de procedure om opvanggezin te worden, blijven deze gegevens bewaard in Google Drive. Op basis van deze gegevens kunnen alle werkende leden de gegevens opvragen om onze werking te organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, een eventuele extra afgesloten verzekering. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het ontvangen van uw ontslag als opvanggezin bewaard. De Snorhaar vzw geeft geen gegevens door aan externen. Als u uw gegevens wilt inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan info@desnorhaar.be

De Snorhaar vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Meldingen van (zwerf)katten

De Snorhaar vzw bewaart enkel de gegevens die ze van u ontvangt bij het melden van een (zwerf)kat/kittens (naam en adres, contactgegevens). Deze gegevens worden op papier bewaard bij de telefoondragers van De Snorhaar vzw en opgeslagen in Google Drive. Op basis van de gegevens op deze Google Drive kunnen alle werkende leden de gegevens opvragen om onze werking rond deze melding te organiseren (administratie, communicatie en het opvolgen van eventuele volgende meldingen in de omgeving). De gegevens worden tot maximum 5 jaar na de melding bewaard. Uw adres wordt doorgegeven aan de dierenarts die de kat behandelt en zo doorgegeven aan het stadsbestuur voor de opvolging van het zwerfkattenproject in de gemeente. Verder worden er geen gegevens doorgegeven aan externen. Als u uw gegevens wilt inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan info@desnorhaar.be.

De Snorhaar vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Andere vrijwilligers

De Snorhaar vzw bewaart enkel de gegevens die ze van u ontvangt bij het aanmelden als vrijwilliger (naam, contactgegevens) en het afsluiten van een eventuele extra verzekering. Deze gegevens worden opgeslagen in Google Drive en op papier bij het bestuur van De Snorhaar vzw. Op basis van deze gegevens op Google Drive kunnen alle werkende leden de gegevens opvragen om onze werking te organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, een eventuele extra afgesloten verzekering. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen als vrijwilliger bewaard. De Snorhaar vzw geeft geen gegevens door aan externen. Als u uw gegevens wil inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan info@desnorhaar.be.

De Snorhaar vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Afstand kat

De Snorhaar vzw bewaart enkel de gegevens die ze van u ontvangt via het invullen van het afstandsformulier. Deze gegevens worden op papier bewaard bij het bestuur van De Snorhaar vzw en online op Google Drive. Op basis van de gegevens in Google Drive kunnen alle werkende leden de gegevens opvragen om onze werking te organiseren: administratie en evt. communicatie over het verdere verloop van de adoptieprocedure van de kat. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na de afstand van de kat bewaard. Als u uw gegevens wilt inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan info@desnorhaar.be. De Snorhaar vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Verkoopsacties

De Snorhaar vzw bewaart enkel de gegevens die ze van u ontvangt bij de aankoop van goederen (naam en adres, contactgegevens). Deze gegevens worden opgeslagen in Google Drive. Op basis van deze gegevens is het voor ons mogelijk om een overdracht van het gekochte goed te kunnen organiseren of om een verzending van het item mogelijk te maken. Deze gegevens worden tot maximum 2 weken na het beëindigen van een actie of aankoop bewaard. De Snorhaar vzw geeft geen gegevens door aan externen. Als u uw gegevens wilt inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan info@desnorhaar.be.

De Snorhaar vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.